Rekonstrukce

Mnohé krby , stávající stavby krbů mohou být málo účinné , nevyhovující z různých důvodů nebo již nefunkční . Z tohoto důvodu se nahrazují krbovými vložkami nebo vložkami s menším výkonem , jiným tvarem , nebo požadavkem na vyšší účinnost . Rekonstruovány bývají často krby nevyhovující z různých důvodů . Nevyhovující topeniště , nebo v poslední době změna interiéru a požadavky na výkon krbu a stavby krbu . Požadovány jsou sálavé a akumulační stavby . Z tohoto důvodu je mnohdy lepší stávající stavbu odstranit , pokud to dovolují možnosti . Dále úpravy krbů , instalace revizních otvorů ,výměna kouřovodů , instalace druhé provětrávající komory krbu . Místo stavby , interiér umíme velmi dobře zakrýt